Ogłoszenie - indywidualne nr kont bankowych

 UWAGA!

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku informuje, iż faktury za wodę i ścieki wystawiane począwszy od grudnia 2019 r. będą zawierały indywidualny nr konta bankowego, przydzielony dla każdego odbiorcy, na który należy dokonywać wpłat.

Prosimy o dokładne sprawdzenie numeru konta na otrzymanej fakturze.

W przypadku pytań, dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Spółki lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 .