Odpady

WYWÓZ ODPADÓW

    Spółka wykonuje usługi w zakresie tzw. zorganizowanego wywozu odpadów stałych gromadzonych w przydomowych pojemnikach na podstawie umów zawartych z użytkownikami posesji i obiektów oraz wywozi odpady na doraźne, indywidualne zlecenie. Usługi te wykonywane są śmieciarkami na podwoziach: DAF LF55 (dwuosiowa, zakupiona jako fabrycznie nowa w sierpniu 2009 r., zabudowa DOBROWOLSKI UNIPRESS 16), Mercedes 2426 (trzyosiowa, zabudowa HALLER 21 m3),  DAF LF55 (dwuosiowa, zakupiona jako fabrycznie nowa w 2011 r,, zabudowa EKOCEL MEDIUM XL 17,5 m3), Volkswagen LT46 (lekka dwuosiowa, używana na terenach wiejskich) oraz samochodem do przewozu kontenerów MAN. Obsługujemy również system segregacji odpadów stałych, gromadzonych w ogólnodostępnych pojemnikach oraz workach jako surowce wtórne poprzez ich wywożenie, ponowną segregację i sprzedaż.

 

SKŁADOWANIE ODPADÓW

    Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Czersku jest eksploatatorem Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów w Nieżurawie, które powstało w 1994 roku. Należy ono do typu składowisk innych niż niebezpieczne (nie posiada wydzielonych części, przeznaczonych na deponowanie odpadów niebezpiecznych). Składowisko zajmuje swoją powierzchnią obszar 6,45 ha, z czego powierzchnia przeznaczona pod składowanie odpadów wynosi 3,59 ha. W celu zminimalizowania ilości odpadów trafiających do składowania, prowadzona jest ich wtórna segregacja (szkło, tworzywa sztuczne, makulatura, metale). W obrębie obiektu zainstalowana jest kruszarka przeznaczona do rozdrabniania gruzu budowlanego, który jako produkt - kruszywo budowlane – może być wykorzystywany m.in. do utwardzania dróg lokalnych. Na składowisku gromadzone są odpady pochodzące z gminy Czersk. Od września 2004 roku wysypisko wyposażone jest w wagę samochodową, co umożliwia pomiar masy dowożonych odpadów.

 

Regulamin świadczenia usług