Pliki do pobrania

Druki obowiązujących WNIOSKÓW:

- Wniosek o wydanie zapewnienia dostaw wody i/lub odbioru ścieków - pobierz

- Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej - pobierz

- Wniosek o zmianę / zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków - pobierz

- Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej deszczowej - pobierz

- Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza głównego - pobierz

- Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków - pobierz

- Oświadczenie - cele poboru wody - pobierz

- Protokół technicznego odbioru przyłącza - pobierz

- Zlecenie wykonania budowy infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej - pobierz

- Wzór wniosku E-FAKTURA - pobierz

- Regulamin wystawiania i przesyłania faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej obowiązujący w ZUK Sp. z o.o. w Czersku - pobierz

Wnioski na poprzednich drukach nie będą rozpatrywane.