Regulamin świadczenia usług

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk - Uchwała Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 roku - pobierz