Pliki do pobrania

Druki obowiązujących WNIOSKÓW:

  • Wniosek o wydanie zapewnienia dostaw wody i/lub odbioru ścieków - pobierz
  • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej - pobierz
  • Wniosek o zmianę / zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków - pobierz
  • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej deszczowej - pobierz
  • Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza głównego - pobierz
  • Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków - pobierz
  • Oświadczenie - cele poboru wody - pobierz
  • Protokół technicznego odbioru przyłącza - pobierz
  • Zlecenie wykonania budowy infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej - pobierz

 

Wnioski na poprzednich drukach nie będą rozpatrywane.