Pliki do pobrania

Druki obowiązujących WNIOSKÓW:

 • Wniosek o wydanie zapewnienia dostaw wody i/lub odbioru ścieków -pobierz
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej -pobierz
 • Wniosek o zmianę / zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków - pobierz
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej deszczowej - pobierz
 • Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza głównego - pobierz
 • Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków - pobierz
 • Oświadczenie - cele poboru wody - pobierz
 • Protokół technicznego odbioru przyłącza - pobierz
 • Zlecenie wykonania budowy infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej - pobierz
 • Wzór wniosku E-FAKTURA - pobierz
 • Regulamin wystawiania i przesyłania faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej obowiązujący w ZUK Sp. z o.o. w Czersku - pobierz

 

Wnioski na poprzednich drukach nie będą rozpatrywane.