Pliki do pobrania

Druki WNIOSKÓW obowiązujące od 01.01.2018 r.

  • Wniosek o wydanie zapewnienia dostaw wody i/lub odbioru ścieków - pobierz
  • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej - pobierz
  • Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków - pobierz
  • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej - pobierz
  • Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza głównego - pobierz
  • Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków - pobierz

 

Wnioski na poprzednich drukach nie będą rozpatrywane.