Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza w składzie:

 

Władysław Rzepczyński - Przewodniczący

Regina Szymańska - Zastępca Przewodniczącego

Hanna Czarnowska - sekretarz

Tomasz Peplinski - czlonek

Mariusz Chmielewski - czlonek