Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza w składzie:

 

Tomasz Peplinski - Przewodniczący

Regina Szymańska - zastępca Przewodniczącego

Hanna Czarnowska - sekretarz

Katarzyna Dobek - czlonek

Władysław Rzepczyński - czlonek