Status prawny

Forma organizacyjno-prawna podmiotu:

Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000159787

Kapitał zakładowy: 19 541 950 zł