Zarząd firmy

Zarząd ZUK Sp. z o.o. w Czersku

Zarząd - jednoosobowy

Paweł Garbacki - Przewodniczący Zarządu i jednocześnie Dyrektor Spółki