Zgłoś awarię


Awaria przyłącza lub sieci wod.-kan.

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym bądź kanalizacyjnym prosimy o zgłoszenie
w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 bezpośrednio do


BIURA OBSŁUGI KLIENTA:
tel. 52/ 398 43 80 wew. 2
tel. 52/ 398 63 04 wew. 2
lub drogą elektroniczną na adres: woda@zuk-czersk.pl

 

w pozostałych godzinach:

Dyżurny Hydrofornia Czersk tel. 517 970 641
Dyżurny Oczyszczalnia Ścieków Czersk   tel. 508 297 492
Hydrofornia i Oczyszczalnia Ścieków Rytel tel. 501 056 529
Hydrofornia Łąg

tel. 501 056 487

Przydomowe przepompownie ścieków tel. 502 248 271
Dyżurny brygady wod-kan tel. 511 651 340Awarie i uszkodzenia usuwane są nieodpłatnie, jeżeli dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., będących w posiadaniu Spółki.