Odpady

Spółka wykonuje usługi w zakresie tzw. zorganizowanego wywozu odpadów stałych gromadzonych w przydomowych pojemnikach na podstawie umów zawartych z użytkownikami posesji i obiektów oraz wywozi odpady na doraźne, indywidualne zlecenie. Usługi te wykonywane są śmieciarkami na podwoziach: DAF LF55 (dwuosiowa, zakupiona jako fabrycznie nowa w sierpniu 2009 r., zabudowa DOBROWOLSKI UNIPRESS 16), Mercedes 2426 (trzyosiowa, zabudowa HALLER 21 m3),  DAF LF55 (dwuosiowa, zakupiona jako fabrycznie nowa w 2011 r,, zabudowa EKOCEL MEDIUM XL 17,5 m3), Volkswagen LT46 (lekka dwuosiowa, używana na terenach wiejskich) oraz samochodem do przewozu kontenerów MAN. Obsługujemy również system segregacji odpadów stałych, gromadzonych w ogólnodostępnych pojemnikach oraz workach jako surowce wtórne poprzez ich wywożenie, ponowną segregację i sprzedaż.

 

Regulamin świadczenia usług

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK - ulotka