Woda i ścieki

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych

Rozporządzenie - wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Regulamin świadczenia usług

Twardość wody 2020r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ

POZYCJA PRODUKCJA WODY [m3]
Rok 2008 Rok 2019
SUW Czersk 40 609,00 422 286,90
SUW Łąg 1 337,00 105 628,60
SUW Odry 391,00 21 167,10
SUW Rytel 5 529,00 121 399,00
RAZEM 47 866,00 670 481,60

 

 

POZYCJA ILOŚĆ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH [szt.]
Rok 2008 Rok 2019
SUW Czersk 2238 2954
SUW Łąg 704 831
SUW Odry 258 293
SUW Rytel 759 1071
RAZEM 3959 5149

 

 

Na terenie miasta długość sieci wynosi odpowiednio:

Lp. Rodzaj sieci Ilośc mb
1 wodociągowa 47 860,00
2 kanalizacyjna 51 043,00

(według stanu na dzień 31.12.2019 r.)

 

Na terenie gminy długość sieci wynosi odpowiednio:

Lp. Rodzaj sieci Ilość mb
1 wodociągowa 218 030,00
2 kanalizacyja 111 117,00

(według stanu na dzień 31.12.2019 r.)

 

 

System wodociągowy zaopatrywany jest w wodę z następujacych ujęć: 

1. Ujęcie wód podziemnych w Czersku zasila miasto Czersk, a także przyległe wsie:

Lp. MIEJSCOWOŚĆ
1 Malachin
2 Łubna 
3 Mokre
4 Kaszary
5 Rówki
6 Złotowo
7 Ostrowite
8 Dąbki
9 Kurcze
10 Konewki
11 Będźmierowice
12 Klaskawa

 

 

2. Ujęcie wód podziemnych w Łęgu:

Lp. MIEJSCOWOŚĆ
1 Łąg
2 Łąg-Kolonia
3 Kęsza
4 Złe Mięso
5 Wądoły
6 Stare Prusy
7 Nowe Prusy
8 Zawada
9 Gotelp
10 Nowa Juńcza
11 Stara Juńcza
12 Kamionka
13 Lipki Dolne
14 Lipki Górne
15 Pustki

 

 

3. Ujęcie wód podziemnych w Odrach:

Lp. MIEJSCOWOŚĆ
1 Odry
2 Wojtal
3 Wieck
4 Klonowice

 

 

4. Ujęcie wód podziemnych w Rytlu:

Lp. MIEJSCOWOŚĆ
1 Rytel
2 Gutowiec
3 Kurkowo
4 Młynki
5 Krzyż
6 Sienica
7 Bielawy

 

 

 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

POZYCJA ODPROWADZANE ŚCIEKI [m3]
Rok 2008 Rok 2019
OŚ Czersk 47 185,00 491 689,20
OŚ Rytel 6 800,00 75 466,10
RAZEM 53 985,00 567 155,30

 

 

POZYCJA ILOŚC PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH [szt.]
Rok 2008 Rok 2019
OŚ Czersk 2044 3220
OŚ Rytel 681 862
RAZEM 2725 4082