Taryfy

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od dnia 11 czerwca 2019 r. do dnia 10 czerwca 2020 r. - z dopłatami - pobierz (pdf)

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od dnia 11 czerwca 2018 do 10 czerwca 2021 r. - tekst ogłoszenia - pobierz (pdf)