O firmie

Status prawny

Forma organizacyjno-prawna podmiotu:
Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000159787
Kapitał zakładowy: 19 743 950 zł

Zarząd ZUK Sp. z o.o. w Czersku

Zarząd - jednoosobowy
Paweł Garbacki - Przewodniczący Zarządu Dyrektor Spółki

Majątek ZUK Sp. z o.o. w Czersku
 
Kapitał zakładowy Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku wynosi 19 743 950 (dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 394 879 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
Wszystkie udziały w ilości 394 879 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) są własnością gminy Czersk.

Główne obiekty i urządzenia będące własnością spółki:

a) stacje wodociągowe w Czersku, Łęgu i Odrach,
b) oczyszczalnia ścieków w Czersku,
c) sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Czersku oraz sieci wodociągowe w Łęgu i Odrach, z wyjątkiem sieci wybudowanej przez gminę Czersk po roku 2003, którą spółka dzierżawi,
d) kotłownia gazowa przy ul. Gen. Maczka w Czersku wraz z siecią cieplną,
e) baza transportowa z warsztatem przy ul. Przytorowej,
f) śmieciarka Mercedes Benz 2426,
g) śmieciarka DAF,
h) koparko-ładowarka JCB3x,
i) koparko-ładowarka WARYŃSKI HIDROMEK,
j) samochód do przewozu kontenerów MAN TGL 12.180 (hakowiec),
k) agregat hydrauliczny JCB z osprzętem (młoty do kucia w pionie i poziomie, przecinarka do betonu i asfaltu, pompa odwadniająca),
l) zgrzewarka doczołowa do zgrzewania rur PE,
m) samochody ciężarowe: Ford Transit, VW Transporter, VW Caddy, Star 200,
n) samochód pogotowia wod.-kan.: VW T4,
o) piaskarka samochodowa,
p) maszyna do czyszczenia kanalizacji HD-50.

Ponadto spółka jest użytkownikiem (na mocy umowy dzierżawy zawartej z gminą Czersk) oczyszczalni i stacji wodociągowej w Rytlu wraz z przynależnymi sieciami.

 

Rada nadzorcza

Przedmiot działalności

Historia