Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza w składzie:

Władysław Rzepczyński - Przewodniczący
Regina Szymańska - Zastępca Przewodniczącego
Hanna Czarnowska - sekretarz
Tomasz Peplinski - czlonek
Mariusz Chmielewski - czlonek