Odbiór odpadów z nieruchomości przylegających do ul. Bocznej w Czersku

 

          Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku informuje, że w związku z utrudnionym dojazdem do nieruchomości przylegających do ulicy Bocznej w Czersku odbiory odpadów z posesji indywidualnych zostają wstrzymane. Na czas remontu niniejszej drogi udostępnione zostaną pojemniki zbiorcze na odpady komunalne, usytuowane przy skrzyżowaniu z ulicą Podleśną oraz z ulicą A. Mickiewicza.