Taryfy

AKTUALNE

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiazujące od dnia 31 maja 2024 r. do dnia 30 maja 2025 r.  -  wersja z dopłatami (skan do pobrania )

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiazujące od dnia 31 maja 2024 r. do dnia 30 maja 2027 r.  - tekst ogłoszenia (skan do pobrania)

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czersk i gminy Osieczna na okres 3 lat (skan do pobrania)

Załącznik do decyzji (skan do pobrania)

Uchwała nr II/7/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ustalenia dopłat do grup taryfowych - (skan do pobrania)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIWUM