Obiekty i urządzenia

Główne obiekty i urządzenia będące własnością Spółki:

a) stacje wodociągowe:

•    Czersk ul. Leśna 11

•    Łąg ul. Dworcowa 13

•    Odry Aleja Topoli

b) oczyszczalnia ścieków wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Kilińskiego 15 w Czersku

c) hala magazynowa na terenie oczyszczalni

d) sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Czersku oraz sieci wodociągowe w Łęgu i Odrach, z wyjątkiem sieci stanowiącej własność gminy Czersk po 2003 roku, którą spółka dzierżawi

e) śmieciarki (13 szt.)

f) koparko-ładowarka WARYŃSKI HIDROMEK

g) minikoparka KUBOTA z przyczepą

h) samochód do przewozu kontenerów hakowiec (2 szt.) 

i) samochód specjalistyczny do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych MAN KAISER ECO 

j) ciągnik URSUS -355 (2 szt.)

k) samochody wod-kan dostawczy (3 szt.)

l) samochód dostawczy (5 szt.)

m) zamiatarka SCHMIDT

n) mobilne agregaty prądotwórcze:

•    32 kW

•    50 kW

•    75 kW

o) zgrzewarka doczołowa do zgrzewania  rur PE

p) zgrzewarka elektrooporowa