Nakładki radiowe

Nakładki radiowe - odczyt elektroniczny

1. W roku 2020 Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Czersku rozpoczął wprowadzanie zdalnego systemu odczytu wodomierzy.

  • Aktualnie nakładki radiowe montowane są na wodomierzach głównych instytucji, jak również w miejscach utrudnionego dostępu.

2. Radiowy system odczytu wodomierzy jest niezawodnym sposobem zdalnego zbierania danych.

  • Opiera się na przesyłaniu danych o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych, odczyty dokonywane mogą być z odległości do 500 m.
  • Odczyt radiowy ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z błędnym odczytem licznika, jak również skraca czas jego odczytu.
  • Odczyt dokonywany jest bez bezpośredniej wizyty inkasenta, co zapewnia ochronę prywatności użytkownika lokalu.
  • System informuje o możliwym wystąpieniu awarii wodomierza (zatrzymania liczydła), a także daje możliwość wykrycia ewentualnych ingerencji ze strony nieuczciwych Odbiorców takich jak: przyłożenie magnesu neodymowego, zdjęcie nakładki, przepływ wsteczny, przekroczenie przepływu maksymalnego, oraz wykrycie przecieku na wodomierzu.