Regulamin poruszania się po obiekcie

 

1. Na terenie siedziby spółki obowiązuje tzw. strefa ruchu, zatem pojazdy wjeżdżające na teren obiektu zobowiązane są do przestrzegania powszechnych zasad ruchu drogowego.


2. Ruch na obiekcie na części dróg odbywa się jednokierunkowo zgodnie z wprowadzonym oznakowaniem.


3. Ustawione szlabany drogowe (wjazd / wyjazd) zabraniają osobom niezatrudnionym wstępu na teren obiektu bez zezwolenia. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz oczyszczalnia ścieków znajdują się w strefie wygrodzonej.

 

4. Przed szlabanem wjazdowym zainstalowany jest domofon, który służy do komunikacji z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi spółki.


5. W celu otwarcia szlabanu należy korzystając z wykazu numerów wybrać właściwy numer wewnętrzny, wyznaczony pracownik w zależności od potrzeb zdalnie otworzy szlaban.


6. Szlaban wyjazdowy (z drugiej strony budynku administracyjnego) otwierany jest automatycznie.


7. Parking dla klientów znajduje się przed strefą wygrodzoną.


8. Cały obiekt objęty jest też monitoringiem wizyjnym.


9. Osoby przebywające w strefie wygrodzonej zobowiązane są do przestrzegania poleceń pracowników oraz zasad bezpieczeństwa i utrzymania porządku i czystości.

 

Regulamin poruszania się po obiekcie - skan do pobrania (43,7 KB)

Regulamin poruszania się po obiekcie - plik pdf do pobrania (92,0 KB)