Zgłoszenie awarii

Awaria - jeśli chcesz zgłosić:

1. Jeśli zauważą Państwo:

 • awarię na sieci lub przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym,
 • zapadniętą nawierzchnię przy studzience kanalizacyjnej,
 • wyciek wody,
 • uszkodzony lub brak włazu, który został skradziony,
 • a także w innych kwestiach związanych z siecią kanalizacyjną lub wodociągową tj. wskazania wodomierza głównego budzą wątpliwości związane z jego pracą i  sprawnością, została naruszona plomba, powstał przeciek przy wodomierzu głównym -prosimy o niezwłoczne zgłoszenie awarii:

 

a) w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 bezpośrednio do:  BIURA OBSŁUGI KLIENTA:

 • tel. 52/ 398 43 80 wew. 1, wew. 4
 • tel. 52/ 398 63 04 wew. 1, wew. 4
 • lub drogą elektroniczną na adres: woda@zuk-czersk.pl

 

b) w pozostałych godzinach:

 • Dyżurny Hydrofornia Czersk – tel. 517 970 641
 • Dyżurny Oczyszczalnia Ścieków Czersk – tel. 508 297 492
 • Hydrofornia i Oczyszczalnia Ścieków Rytel – tel. 501 056 529
 • Hydrofornia Łąg – tel. 501 056 487
 • Przydomowe przepompownie ścieków – tel. 502 248 271
 • Dyżurny brygady wod-kan – tel. 511 651 340