Zarys historyczny

  • Początki wyodrębnionej organizacyjnie gospodarki komunalnej w Czersku, sięgają 1 stycznia 1957 roku, gdy rozpoczęło działalność Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czersku. Jako samodzielna jednostka, przedsiębiorstwo to działało do końca roku 1973, przekształcając się z dniem 1 stycznia 1973 w oddział Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnicach. W maju 1990 roku, nastąpiło ponowne usamodzielnienie się czerskiego oddziału w postaci Przedsiębiorstwa Usług Miejskich, które działało do 31 grudnia 1991 roku
     
  • Następny etap historii firmy wiąże się z początkami samorządu, kiedy komunalizacji uległ stanowiący dotychczas własność państwa majątek związany z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków, ciepłownictwem oraz mieszkalnictwem. Do zarządzania tym majątkiem Gmina Czersk, utworzyła zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czersku. Zakład ten działał od 1 stycznia 1992 do 31 grudnia 1997 roku. W międzyczasie, w połowie roku 1993, został z niego wydzielony Zakład Wodociągów i Kanalizacji (również zakład budżetowy), zajmujący się sferą związaną z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków oraz budową sieci i przyłączy wod-kan
     
  • 1 stycznia 1998 roku nastąpiła kolejna reorganizacja. Z zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zostało wyłączone mieszkalnictwo i przekazane do nowo utworzonego zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Zasobów Komunalnych. Równocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji stracił samodzielność i stał się częścią Zakładu Usług Komunalnych, powstałego w miejsce Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Na bazie majątku zarządzanego przez ten zakład (jeszcze budżetowy) w dniu 1 stycznia 2000 roku, powstała Spółka prawa handlowego – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku.