Regulamin

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czersk

Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2019 r.