Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W ramach umowy zawartej pomiędzy Starostą Chojnickim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach a Spółką, osoba bezrobotna odbywa staż zawodowy w ZUK Sp. z o. o.. Program ten współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.