Informacje ogólne

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Na terenie miasta długość sieci wynosi odpowiednio:

Lp. Rodzaj sieci Ilośc mb
1 wodociągowa 50 680,00
2 kanalizacyjna 51 933,00

(według stanu na dzień 31.12.2022 r.)

 

Na terenie gminy długość sieci wynosi odpowiednio:

Lp. Rodzaj sieci Ilość mb
1 wodociągowa 234 860,00
2 kanalizacyja 112 210,00

(według stanu na dzień 31.12.2022 r.)

 

 

System wodociągowy zaopatrywany jest w wodę z następujacych ujęć: 

1. Ujęcie wód podziemnych w Czersku zasila miasto Czersk, a także przyległe wsie:

Lp. MIEJSCOWOŚĆ
1 Malachin
2 Łubna 
3 Mokre
4 Kaszary
5 Rówki
6 Złotowo
7 Ostrowite
8 Dąbki
9 Kurcze
10 Konewki
11 Będźmierowice
12 Klaskawa
13 Łukowo

 

 

2. Ujęcie wód podziemnych w Łęgu:

Lp. MIEJSCOWOŚĆ
1 Łąg
2 Łąg-Kolonia
3 Kęsza
4 Złe Mięso
5 Wądoły
6 Stare Prusy
7 Nowe Prusy
8 Zawada
9 Gotelp
10 Nowa Juńcza
11 Stara Juńcza
12 Kamionka
13 Lipki Dolne
14 Lipki Górne
15 Pustki

 

 

3. Ujęcie wód podziemnych w Odrach:

Lp. MIEJSCOWOŚĆ
1 Odry
2 Wojtal
3 Wieck
4 Klonowice

 

 

4. Ujęcie wód podziemnych w Rytlu:

Lp. MIEJSCOWOŚĆ
1 Rytel
2 Gutowiec
3 Kurkowo
4 Młynki
5 Krzyż
6 Sienica
7 Bielawy
8 Błota