O firmie

Status prawny

Forma organizacyjo-prawna podmiotu:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Sąd Rejonowy Gdańsk Północ Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000159787
 • Kapitał zakładowy: 19 743 950 zł. 
   

Zarząd ZUK Sp. z o.o. w Czersku

 • Zarząd - jednoosobowy
 • Paweł Garbacki - Przewodniczący Zarządu Dyrektor Spółki
   

Majątek ZUK Sp. z o.o. w Czersku

 • Kapitał zakładowy Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku wynosi 19 743 950 (dziewiętnaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysięce dziewięćset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 394 879 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysięce osiemset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
 • Wszystkie udziały w ilości 394 879 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysięce osiemset siedemdziesiąt dziewięć) są własnością gminy Czersk. 
   

Główne obiekty i urządzenia będące własnością spółki:

a) stacje wodociągowe:

•    Czersk ul. Leśna 11

•    Łąg ul. Dworcowa 13

•    Odry Aleja Topoli

b) oczyszczalnia ścieków wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Kilińskiego 15 w Czersku

c) hala magazynowa na terenie oczyszczalni

d) sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Czersku oraz sieci wodociągowe w Łęgu i Odrach, z wyjątkiem sieci wybudowanej przez gminę Czersk po 2003 roku, którą spółka dzierżawi

e) śmieciarki:

•    DAF GCH 05945

•    DAF GCH 4F89

•    SCANIA GCH 38790

•    VOLVO GCH 66490

•    IVECO GCH 45958

•    RENAULT MASTER GCH 40542

•    VW LT46 GCH 23079

•    NISSAN CABSTAR  GCH 57896

f) koparko-ładowarka WARYŃSKI HIDROMEK

g) minikoparka KUBOTA z przyczepą

h) samochód do przewozu kontenerów (hakowiec):

•    MAN GCH 01RV 

•    DAF GCH 58520 

i) samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji (hydrodynamiczny):

 • MAN KAISER ECO GCH 66473

j) ciągnik URSUS -355:

•    GCH F954

•    BYN 948E

k) samochody wod-kan (dostawczy):

•    VW T4 GCH 19890

•    VW T4 GCH 09666

•    VW T4 GCH 20342

l) samochód dostawczy:

•    VW T4 GCH 14419

•    RENAULT KANGO GCH 01819

•    VW CADDY GCH 58NM

•    FORD TRANSIT COURIER 1N8 GD110WK

•    FORD TRANSIT COURIER 1N8 GD109WK

m) samochód CITROEN BERLINGO GCH 52657

n) zamiatarka SCHMIDT

o) mobilne agregaty prądotwórcze:

•    32 kW

•    50 kW

•    75 kW

p) zgrzewarka doczołowa do zgrzewania  rur PE

 

 

Rada nadzorcza

Przedmiot działalności

Historia