Cenniki

UWAGA!

W rozliczeniach za świadczone usługi poszczególne ceny (koszty) sprzętu, robocizny, materiałów etc. niezbędne do jej wykonania są sumowane.

 
CENNIK USŁUG BRYGADY INWESTYCYJNO-REMONTOWEJ ORAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W CZERSKU ŚWIADCZONYCH NA INDYWIDUALNE ZLECENIE, NA TERENIE GMINY
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1. Kucie młotem hydraulicznym zł/h 60,00 73,80
2. Lokalizator przewodów elektrycznych zł/h 47,00 57,81
3. Urządzenie ciśnieniowe do udrażniania kanalizacji zł/h 110,00 135,30
4. Spirala elektryczna do udrażniania kanalizacji zł/h 85,00 104,55
5. Inspekcja kamerą do przewodów kanalizacyjnych:  
a) na terenie gminy Czersk zł/h 194,00 238,62
b) poza terenem gminy Czersk zł/h + dojazd 194,00 238,62
6 Usługa zadymiarką zł/h 130,00 159,90
7. Beczka asenizacyjna 2.5 m3** zł/h 106,00 130,38
8. Beczka asenizacyjna 4.0 m3** zł/h 175,00 215,25
9. Zatapialna pompa hydrauliczna do wody zł/h 118,00 145,14
10. Zgrzewarka doczołowa dla średnic Ø 63 - 160 (z kosztami zasilania) zł/h 157,00 193,11
11. Zgrzewarka doczołowa dla średnic Ø 200 - 315 (z kosztami zasilania) zł/h 299,00 367,77
12. Zgrzewarka elektrooporowa dla średnic Ø 63- 315 (z kosztami zasilania) zł/h 157,00 193,11
13. Zagęszczarka stopowa zł/h 53,00 65,19
14. Zagęszczarka płytowa zł/h 53,00 65,19
15. Zagęszczarka płytowa - 400 kg zł/h 65,00 79,95
16. Ciągnik zł/h 79,00 97,17
17. Koparka Waryński zł/h 131,00 161,13
18. Minikoparka Kubota zł/h 107,00 131,61
19. Agregat prądotwórczy  
a) do 7 kW zł/d 454,00 558,42
b) 32 kW zł/d kalkulacja indywidualna kalkulacja indywidualna
c) 50 kW zł/d kalkulacja indywidualna kalkulacja indywidualna
d) 75 kW zł/d kalkulacja indywidualna kalkulacja indywidualna
20. Wynajem kontenera KP7 - (bez kosztów transportu i zagospodarowania odpadów) zł/kurs (miasto) 138,00 169,74
21. Usługa wiertnicą:  
a) Ø 180 szt. 420,00 516,60
b) Ø 225 szt. 483,00 594,09
22. Zamiatarka uliczno-chodnikowa zł/h 130,00 159,90

** Dotyczy ścieków bytowo-gospodarczych (dla pozostałych rodzajów ścieków kalkulacja indywidualna).

 

Cennik usług brygady inwestycyjno-remontowej oraz sprzętu transportowego i specjalistycznego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku (skan do pobrania - 93,4 KB)

Cennik usług brygady inwestycyjno-remontowej oraz sprzętu transportowego i specjalistycznego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku (plik pdf do pobrania - 131 KB)

Cennik obowiązuje od dnia 24.05.2024r.

 


 

 

Przedmiot usługi
Lp. Przedmiot usługi j.m. VAT (%) Cena netto Cena brutto
1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej
 

a. Uzgodnienie projektu infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

b. Uzgodnienie projektu infrastruktury innego rodzaju uzbrojenia

szt. 23 0,00 zł. 0,00 zł.
szt. 23 86,00 zł. 105,78 zł.
2.

Odbiór techniczny wodomierza indywidualnego/dodatkowego/własnego

zamontowanego przez Odbiorcę

  a. Wodomierz bez względu na jego średnicę szt. 23 96,00 zł. 118,08 zł.
3. Oplombowanie wodomierza plombą dostawcy wody, po jej uprzednim zerwaniu
 

a. Zerwanie plomby zgłoszone przed zerwaniem

b. Zerwanie plomby samowolne

szt. 23 44,00 zł. 54,12 zł.
szt. 23 414,00 zł. 509,22 zł.
4. Wymiana wodomierza z winy odbiorcy
 

a. Wodomierz o średnicy 1/2'' (każdy rodzaj)

b. Wodomierz o średnicy  3/4''(każdy rodzaj)

c. Wodomierz o średnicy  1'' i większej

d. Uszkodzenie nakładki do radiowego odczytu wodomierza

e. Wymiana i sprawdzenie (ekspertyza) wodomierza na wniosek odbiorcy w przypadku nie potwierdzenia nieprawidłowych wskazań

szt. 23 248,00 zł. 305,04 zł.
szt. 23 275,00 zł. 338,25 zł.
kalkulacja indywidualna
szt. 23 240,00 zł. 295,20 zł.
koszt ekspertyzy Głównego Urzędu Miar + robocizna związana z wymianą wodomierza przez pracownika ZUK Sp. z o.o. w Czersku koszt ekspertyzy Głównego Urzędu Miar + robocizna związana z wymianą wodomierza przez pracownika ZUK Sp. z o.o. w Czersku
5.

Otwarcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego po uprzednim

zamknięciu z winy odbiorcy, np. po zamknięciu z powodu zalegania z płatnościami

 

a. Montaż wodomierza lub otwarcie zasuwy bądź nawiertki

b. Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego

c. Otwarcie lub zamknięcie przyłącza wodociągowego na życzenie klienta (gdy są możliwosci techniczne)

szt. 23 69,00 zł. 84,87 zł.
szt. 23 96,00 zł. 118,08 zł.
szt. 23 46,00 zł. 56,58 zł.
6. Cena roboczogodziny
 

a. Monter

w dni robocze w godzinach 7:00-15:00

w dni robocze w godzinach 15:00-22:00 oraz 06:00-07:00

w dni robocze w godzinach 22:00-06:00 oraz w sobotę, niedziele oraz święta

b. Pracownik inżynieryjny

r-g 23    
r-g 23 55,00 zł. 67,65 zł.
r-g 23 83,00 zł. 102,09 zł.
r-g 23 110,00 zł. 135,30 zł.
r-g 23 83,00 zł. 102,09 zł.

 

 

Cennik usług dodatkowych (skan do pobrania - 82,3 KB)

                         Cennik usług dodatkowych (plik pdf do pobrania - 138 KB)

Cennik obowiązuje od dnia 24.05.2024r.


 

CENNIK USŁUG WYNAJMU TOALET PRZENOŚNYCH
L.p. Pozycja j.m. cena netto cena brutto
1.1. Dowóz toalety na zamówienie na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 69,00 zł. 84,87 zł.
1.2. Dowóz toalety na zamówienie na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 80,00 zł. 98,40 zł.
2.1. Wynajem toalety do 45 dni (za każdy dzień kalendarzowy) dziennie 4,60 zł. 5,66 zł.
2.2. Wynajem toalety powyżej 45 dni (za każdy dzień kalendarzowy) dziennie 3,60 zł. 4,43 zł.
3.1. Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie do 45 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 75,00 zł. 81,00 zł.
3.2. Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie do 45 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 96,00 zł. 103,68 zł.
4.1. Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie od 46-90 dnia) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 88,00 zł. 95,04 zł.
4.2. Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie od 46-90 dnia) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 109,00 zł. 117,72 zł.
5.1. Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie powyżej 90 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 102,00 zł. 110,16 zł.
5.2. Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie powyżej 90 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 123,00 zł.  132,84 zł.
6.1. Serwis toalety prywatnej (opróżnienie i czyszczenie) na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 102,00 zł. 110,16 zł.
6.2. Serwis toalety prywatnej (opróżnienie i czyszczenie) na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) * szt. 130,00 zł. 140,40 zł.

* W przypadku serwisu toalety prywatnej poza terenem gminy Czersk należy doliczyć dojazd, który wynosi  2,10 zł/km 2,58 zł/km
 

Cennik usług obsługi systemu toalet przenośnych (skan do pobrania - 82,0 KB)

Cennik usług obsługi systemu toalet przenośnych (plik pdf do pobrania - 126 KB)

Cennik obowiązuje od dnia 24.05.2024r.