Cenniki

 
CENNIK USŁUG BRYGADY INWESTYCYJNO-REMONTOWEJ ORAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W CZERSKU ŚWIADCZONYCH NA INDYWIDUALNE ZLECENIE, NA TERENIE GMINY
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto* [zł]
1 Kucie młotem hydraulicznym zł/h 45,00
2 Lokalizator przewodów elektrycznych zł/h 35,00
3 Urządzenie ciśnieniowe do udrażniania kanalizacji zł/h 77,00
4 Spirala elektryczna do udrażniania kanalizacji zł/h 65,00
5 Inspekcja kamerą do przewodów kanalizacyjnych:  
a) na terenie gminy Czersk zł/h 150,00
b) poza terenem gminy Czersk zł/h + dojazd 150,00
6 Usługa zadymiarką zł/h 100,00
  Usługa hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych (pojazd specjalistyczny z recyclingiem wody) zł/h kalkulacja indywidualna
7 Beczka asenizacyjna 2.5 m3** zł/h 80,50
8 Beczka asenizacyjna 4.0 m3** zł/h 135,00
9 Zatapialna pompa hydrauliczna do wody zł/h 90,00
10 Zgrzewarka doczołowa dla średnic Ø 63 - 160 (z kosztami zasilania) zł/h 120,00
11 Zgrzewarka doczołowa dla średnic Ø 200 - 315 (z kosztami zasilania) zł/h 230,00
12 Zgrzewarka elektrooporowa dla średnic Ø 63 - 315 (z kosztami zasilania) zł/h 120,00
13 Zagęszczarka stopowa zł/h 40,00
14 Zagęszczarka płytowa zł/h 40,00
15 Ciągnik zł/h 60,00
16 Koparka Waryński zł/h 100,00
17 Minikoparka Kubota zł/h 80,00
18 Agregat prądotwórczy  
a) do 7 kW zł/d 350,00
b) 32 kW zł/d kalkulacja indywidualna
c) 50 kW zł/d kalkulacja indywidualna
d) 160 kW zł/d kalkulacja indywidualna
19 Wynajem kontenera KP7 - (bez kosztów transportu i zagospodarowania odpadów) zł/kurs (miasto) 105,00
20 Usługa wiertnicą w elementach betonowych/żelbetowych:  
a) dla średnicy Ø 160 - 180 szt. 287,00
b) dla średnicy Ø 200 - 225 szt. 337,00
21 Zamiatarka uliczno-chodnikowa zł/h 100,00

* Wszystkie ceny są cenami netto do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

** Dotyczy ścieków bytowo-gospodarczych (dla pozostałych rodzajów ścieków kalkulacja indywidualna).

Cennik usług brygady inwestycyjno-remontowej oraz sprzętu transportowego i specjalistycznego w ZUK Sp. z o.o. w Czersku (plik pdf do pobrania - 93,4 KB)

 

 

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
Lp. Przedmiot usługi Jednostka miary Cena netto* [zł]
1 Uzgodnienie dokumentacji technicznej
 

a. Uzgodnienie projektu infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

b. Uzgodnienie projektu infrastruktury innego rodzaju uzbrojenia

szt. 0,00
szt. 63,00
2 Odbiór techniczny wodomierza indywidualnego/dodatkowego/własnego zamontowanego przez Odbiorcę
  a. Wodomierz bez względu na jego średnicę szt. 74,00
3 Oplombowanie wodomierza plombą dostawcy wody, po jej uprzednim zerwaniu
 

a. Zerwanie plomby zgłoszone przed zerwaniem

b. Zerwanie plomby samowolne

szt. 34,00
szt. 319,00
4 Wymiana wodomierza z winy odbiorcy
 

a. Wodomierz o średnicy 1/2''

b. Wodomierz o średnicy  3/4''

c. Wodomierz o średnicy  1'' i większej

d. Wymiana i sprawdzenie (ekspertyza) wodomierza na wniosek odbiorcy w przypadku nie potwierdzenia nieprawidłowych wskazań

szt. 179,00
szt. 203,00
kalkulacja indywidualna (koszt nowego wodomierza + robocizna)
koszt ekspertyzy Głównego Urzędu Miar + robocizna związana z wymianą wodomierza przez pracownika
5 Otwarcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego po uprzednim zamknięciu z winy odbiorcy, np. po zamknięciu z powodu zalegania z płatnościami
 

a. Montaż wodomierza lub otwarcie zasuwy bądź nawiertki

b. Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego

c. Otwarcie lub zamknięcie przyłącza wodociągowego na życzenie klienta (gdy są możliwosci techniczne)

szt. 52,00
szt. 74,00
szt. 34,00
6 Cena roboczogodziny
 

a. Monter

b. Pracownik inżynieryjny

r-g 37,00
r-g 63,00

*Wszystkie ceny są cenami netto do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
Cennik usług dodatkowych (plik pdf do pobrania - 710 KB)

 

 

CENNIK USŁUG WYNAJMU TOALET PRZENOŚNYCH
L.p. Pozycja j.m. cena netto [zł] cena brutto [zł]
1.1 Dowóz toalety na zamówienie na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 50,00 61,50
1.2 Dowóz toalety na zamówienie na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 58,00 71,34
2.1 Wynajem toalety do 45 dni (za każdy dzień kalendarzowy) dziennie 3,00 3,69
2.2 Wynajem toalety powyżej 45 dni (za każdy dzień kalendarzowy) dziennie 2,00 2,46
3.1 Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie do 45 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 55,00 59,40 
3.2 Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie do 45 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 70,00  75,60
4.1 Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie od 46-90 dnia) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 65,00 70,20
4.2 Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie od 46-90 dnia) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 80,00  86,40 
5.1 Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie powyżej 90 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 75,00 81,00
5.2 Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie powyżej 90 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 90,00  97,20
6.1 Serwis toalety prywatnej (opróżnienie i czyszczenie) na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 74,07 80,00
6.2 Serwis toalety prywatnej (opróżnienie i czyszczenie) na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) * szt. 91,67 99,00

* W przypadku serwisu toalety prywatnej poza terenem gminy Czersk należy doliczyć dojazd, który wynosi 1,85 zł/km brutto.

Cennik usług obsługi systemu toalet przenośnych (plik pdf do pobrania - 73,4 KB)