Cenniki

 

 
CENNIK USŁUG BRYGADY INWESTYCYJNO-REMONTOWEJ ORAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W CZERSKU ŚWIADCZONYCH NA INDYWIDUALNE ZLECENIE, NA TERENIE GMINY
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto* [zł]
1 Kucie młotem hydraulicznym zł/h 47,00
2 Lokalizator przewodów elektrycznych zł/h 36,50
3 Urządzenie ciśnieniowe do udrażniania kanalizacji zł/h 82,00
4 Spirala elektryczna do udrażniania kanalizacji zł/h 68,00
5 Inspekcja kamerą do przewodów kanalizacyjnych:  
a) na terenie gminy Czersk zł/h 156,00
b) poza terenem gminy Czersk zł/h + dojazd 156,00
6 Usługa zadymiarką zł/h 104,00
7 Beczka asenizacyjna 2.5 m3** zł/h 84,00
8 Beczka asenizacyjna 4.0 m3** zł/h 140,50
9 Zatapialna pompa hydrauliczna do wody zł/h 94,00
10 Zgrzewarka doczołowa dla średnic Ø 63 - 160 (z kosztami zasilania) zł/h 125,00
11 Zgrzewarka doczołowa dla średnic Ø 200 - 315 (z kosztami zasilania) zł/h 239,00
12 Zgrzewarka elektrooporowa dla średnic Ø 63 - 315 (z kosztami zasilania) zł/h 125,00
13 Zagęszczarka stopowa zł/h 42,00
14 Zagęszczarka płytowa zł/h 42,00
15 Zagęszczarka płytowa - 400 kg zł/h 52,00
16 Ciągnik zł/h 62,50
17 Koparka Waryński zł/h 105,00
18 Minikoparka Kubota zł/h 85,00
19 Agregat prądotwórczy  
a) do 7 kW zł/d 364,00
b) 32 kW zł/d kalkulacja indywidualna
c) 50 kW zł/d kalkulacja indywidualna
d) 160 kW zł/d kalkulacja indywidualna
20 Wynajem kontenera KP7 - (bez kosztów transportu i zagospodarowania odpadów) zł/kurs (miasto) 110,00
21 Usługa wiertnicą:  
a) dla średnicy Ø 180 szt. 337,00
b) dla średnicy Ø 225 szt. 389,00
22 Zamiatarka uliczno-chodnikowa zł/h 104,00

* Wszystkie ceny są cenami netto do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

** Dotyczy ścieków bytowo-gospodarczych (dla pozostałych rodzajów ścieków kalkulacja indywidualna).

Cennik usług brygady inwestycyjno-remontowej oraz sprzętu transportowego i specjalistycznego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku (scan do pobrania - 95,00 KB)

Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2021r.

 

 

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
Lp. Przedmiot usługi j.m. VAT [%] Cena netto [zł]
1 Uzgodnienie dokumentacji technicznej
 

a. Uzgodnienie projektu infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

b. Uzgodnienie projektu infrastruktury innego rodzaju uzbrojenia

szt. 23 0,00
szt. 23 66,00
2 Odbiór techniczny wodomierza indywidualnego/dodatkowego/własnego zamontowanego przez Odbiorcę
  a. Wodomierz bez względu na jego średnicę szt. 23 77,00
3 Oplombowanie wodomierza plombą dostawcy wody, po jej uprzednim zerwaniu
 

a. Zerwanie plomby zgłoszone przed zerwaniem

b. Zerwanie plomby samowolne

szt. 23 35,00
szt. 23 332,00
4 Wymiana wodomierza z winy odbiorcy
 

a. Wodomierz o średnicy 1/2'' (każdy rodzaj)

b. Wodomierz o średnicy  3/4''(każdy rodzaj)

c. Wodomierz o średnicy  1'' i większej

d. Uszkodzenie nakładki do radiowego odczytu wodomierza

e. Wymiana i sprawdzenie (ekspertyza) wodomierza na wniosek odbiorcy w przypadku nie potwierdzenia nieprawidłowych wskazań

szt. 23 186,00
szt. 23 211,00
kalkulacja indywidualna (koszt nowego wodomierza + robocizna)
szt. 23 189,00
koszt ekspertyzy Głównego Urzędu Miar + robocizna związana z wymianą wodomierza przez pracownika ZUK Sp. z o.o. w Czersku
5 Otwarcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego po uprzednim zamknięciu z winy odbiorcy, np. po zamknięciu z powodu zalegania z płatnościami
 

a. Montaż wodomierza lub otwarcie zasuwy bądź nawiertki

b. Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego

c. Otwarcie lub zamknięcie przyłącza wodociągowego na życzenie klienta (gdy są możliwosci techniczne)

szt. 23 54,00
szt. 23 77,00
szt. 23 36,00
6 Cena roboczogodziny
 

a. Monter

b. Pracownik inżynieryjny

r-g 23 38,50
r-g 23 66,0


Cennik usług dodatkowych (scan do pobrania - 81,2 KB)

Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2021r.

 

 

CENNIK USŁUG WYNAJMU TOALET PRZENOŚNYCH
L.p. Pozycja j.m. cena netto [zł] cena brutto [zł]
1.1 Dowóz toalety na zamówienie na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 52,00 63,96
1.2 Dowóz toalety na zamówienie na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 60,00 73,80
2.1 Wynajem toalety do 45 dni (za każdy dzień kalendarzowy) dziennie 3,10 3,81
2.2 Wynajem toalety powyżej 45 dni (za każdy dzień kalendarzowy) dziennie 2,10 2,58
3.1 Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie do 45 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 57,00 61,56
3.2 Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie do 45 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 73,00  78,84
4.1 Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie od 46-90 dnia) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 67,00 72,36
4.2 Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie od 46-90 dnia) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 83,00  89,64
5.1 Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie powyżej 90 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 78,00 84,24
5.2 Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie powyżej 90 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 93,50 100,98
6.1 Serwis toalety prywatnej (opróżnienie i czyszczenie) na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) szt. 77,00 83,16
6.2 Serwis toalety prywatnej (opróżnienie i czyszczenie) na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) * szt. 95,00 102,60

* W przypadku serwisu toalety prywatnej poza terenem gminy Czersk należy doliczyć dojazd, który wynosi 1,97 zł/km brutto.

Cennik usług obsługi systemu toalet przenośnych (scan do pobrania - 81,0 KB)

Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2021r.