Dokumenty do pobrania

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:
Druki obowiązujących WNIOSKÓW:

1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (plik pdf do pobrania - 202 KB)

2. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej deszczowej (plik pdf do pobrania - 180 KB)

3. Wniosek o wydanie warunków technicznych budowy sieci (plik pdf do pobrania - 148 KB)

4. Zlecenie wykonania budowy infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (plik pdf do pobrania - 169 KB)

5. Protokół technicznego odbioru przyłącza (plik pdf do pobrania - 152 KB)

6. Wniosek o zmianę/zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (plik docx do pobrania - 78,3 KB)

UWAGA!!! DO WNIOSKU NR 6 PROSIMY DOŁĄCZYĆ DOKUMENT NR  6.2. ORAZ NR 6.2.1. DZIĘKUJEMY!

6.1. Informacja konsumencka - umowa zawierana poza lokalem (plik pdf do pobrania - 524 KB)

6.1.1. Oświadczenia - załącznik do informacji konsumenckiej - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa (plik pdf do pobrania - 442 KB)

6.2. Informacja konsumencka - umowa zawierana w inny sposób niż poza lokalem przedsiębiorstwa (plik pdf do pobrania - 511 KB)

6.2.1. Oświadczenia - załącznik do informacji konsumenckiej - umowa zawierana w inny sposób niż poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (plik pdf do pobrania - 652 KB)

6.3. Ogólne Warunki Umowy (plik pdf do pobrania - 278 KB)

6.3.1. Załącznik nr 1 do OWU - Parametry jakościowe wody (plik pdf do pobrania - 561 KB)

6.3.2. Załącznik nr 2 do OWU - Parametry jakościowe ścieków przemysłowych (plik pdf do pobrania - 565 KB)

7. Oświadczenie - cele poboru wody (plik pdf do pobrania - 130 KB)

8. Wzór wniosku E-FAKTURA (plik pdf do pobrania - 132 KB)

9. Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza głównego (plik pdf do pobrania - 133 KB)

10. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (plik pdf do pobrania - 139 KB)

11. Regulamin wystawiania i przesyłania faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej obowiązujący w ZUK Sp. z o.o. w Czersku (plik pdf do pobrania - 82,9 KB)

12. Zlecenie ogólne (plik docx do pobrania - 17,8 KB)

Wnioski na poprzednich drukach nie będą rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych (plik pdf do pobrania - 103 KB)