Dokumenty do pobrania

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

 

DRUKI OBOWIĄZUJĄCYCH WNIOSKÓW OD 01.07.2024 ROKU

1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (plik pdf do pobrania - 179 KB)

2. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej deszczowej (plik pdf do pobrania - 165 KB)

3. Wniosek o wydanie warunków technicznych budowy sieci (plik pdf do pobrania - 134 KB)

4. Zlecenie wykonania budowy infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (plik pdf do pobrania - 150 KB)

5. Protokół technicznego odbioru przyłącza (plik pdf do pobrania - 143 KB)

6. Wniosek o zmianę/zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (plik docx do pobrania - 132 KB)

UWAGA!!! DO WNIOSKU NR 6 PROSIMY DOŁĄCZYĆ DOKUMENT NR  6.2. ORAZ NR 6.2.1. DZIĘKUJEMY!

6.1. Informacja konsumencka - umowa zawierana poza lokalem (plik pdf do pobrania - 217 KB)

6.1.1. Oświadczenia - załącznik do informacji konsumenckiej - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa (plik pdf do pobrania - 122 KB)

6.2. Informacja konsumencka - umowa zawierana w inny sposób niż poza lokalem przedsiębiorstwa (plik pdf do pobrania - 217 KB)

6.2.1. Oświadczenia - załącznik do informacji konsumenckiej - umowa zawierana w inny sposób niż poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (plik pdf do pobrania - 116 KB)

6.3. Ogólne Warunki Umowy (plik pdf do pobrania - 220 KB)

6.3.1. Załącznik nr 1 do OWU - Parametry jakościowe wody (plik pdf do pobrania - 220 KB)

6.3.2. Załącznik nr 2 do OWU - Parametry jakościowe ścieków przemysłowych (plik pdf do pobrania - 222 KB)

7. Oświadczenie - cele poboru wody (plik pdf do pobrania - 120 KB)

8. Wzór wniosku E-FAKTURA (plik pdf do pobrania - 122 KB)

9. Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza głównego (plik pdf do pobrania - 122 KB)

10. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (plik pdf do pobrania - 126 KB)

12. Zlecenie ogólne (plik docx do pobrania - 20,2 KB)

Wnioski na poprzednich drukach nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych (plik pdf do pobrania - 92,9 KB)