Rada Nadzorcza

Tomasz Peplinski - Przewodniczący

Regina Szymańska - Zastępca Przewodniczącego 

Weronika Jarząbek - Sekretarz

Bogumiła Ropińska - Członek

Mariusz Chmielewski - Członek