Rada Nadzorcza

Władysław Rzepczyński - Przewodniczący

Regina Szymańska - Zastępca Przewodniczącego 

Hanna Czarnowska - Sekretarz

Tomasz Peplinski - Członek

Mariusz Chmielewski - Członek