e-mail

 • Przewodniczący Zarządu Dyrektor Spółki: prezes@zuk-czersk.pl 
   
 • Zastępca Dyrektora: wicedyrektor@zuk-czersk.pl
   
 • Sekretariat: biuro@zuk-czersk.pl
   
 • Kadry: kadry@zuk-czersk.pl
   
 • Główna Księgowa: glownaksiegowa@zuk-czersk.pl
   
 • Księgowość: ksiegowosc@zuk-czersk.pl
   
 • Obsługa klienta w zakresie odbioru odpadów: odpady@zuk-czersk.pl
   
 • Obsługa klienta wod.-kan.: woda@zuk-czersk.pl
   
 • Kierownik oczyszczalni ścieków: oczyszczalnia@zuk-czersk.pl
   
 • Kierownik sieci wodociągowej: kierowniksieci@zuk-czersk.pl
   
 • Kierownik sieci kanalizacyjnej: kierownikkanalizacji@zuk-czersk.pl
   
 • Zamówienia publiczne: zamowieniapubliczne@zuk-czersk.pl 
   
 • Obsługa strony internetowej: administracja@zuk-czersk.pl