Faktura za wodę i ścieki

Faktura za pobraną wodę i odprowadzone ścieki

1. Odbiorca otrzymuje fakturę od inkasenta bezpośrednio po odczytaniu przez niego wskazania wodomierza, lub też listownie po podaniu stanu wodomierza przez Odbiorcę. Wskazanie wodomierza Odbiorca może podać telefonicznie, mailowo (woda@zuk-czersk.pl) bądź też poprzez zgłoszenie stanu licznika na stronie internetowej spółki (zuk-czersk.pl).

2. Spółka oferuje również możliwość e-faktury i otrzymywania faktur drogą elektroniczną (po wcześniejszej pisemnej zgodzie – poniżej link:

https://www.zuk-czersk.pl/p/dokumenty-do-pobrania-1

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze.

4. Zapłaty można dokonać:

  • w kasie siedziby Spółki w godz. od 7:00 do 13:00  – bez dodatkowych opłat za dokonanie wpłaty przelewem na indywidualny numer rachunku Klienta podany na fakturze (możliwość płatności kartą),
  • przelewem na indywidualny numer rachunku Klienta,
  • poprzez zgłoszenia w banku Odbiorcy zlecenia stałego.