Status prawny

Forma organizacyjno - prawna podmiotu:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
     
  • Sąd Rejonowy Gdańsk Północ Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000159787
     
  • Kapitał zakładowy: 19 743 950 zł.