Odbiór odpadów z posesji indywidualnych - ul. Zielona i część ul. Polnej w Łęgu

 

       Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku informuje, że w związku z utrudnionym dojazdem do nieruchomości przylegających do ulicy Zielonej i części ulicy Polnej w Łęgu odbiory odpadów z posesji indywidualnych zostają wstrzymane. Na czas remontu niniejszych ulic  udostępnione zostaną pojemniki zbiorcze na odpady komunalne, usytuowane przy skrzyżowaniu z ulicą Polną i ulicą Długą.