Oferta dzierżawy pojemników na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości jednorodzinnych

 

Oferta dzierżawy pojemników na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości jednorodzinnych

(tworzywa sztuczne, szkło oraz papier)

 

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Czersk!

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/228/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 r., Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku, informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. gminny system odbioru odpadów dla frakcji tworzywa sztuczne, szkło i papier zakłada gromadzenie ich wyłącznie w workach

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty dzierżawy pojemników.

W celu dopełnienia formalności związanych z przedmiotową dzierżawą, zapraszamy Państwa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2020 r. Po tym terminie pojemniki nieobjęte dzierżawą, a stanowiące własność Wykonawcy, będą zbierane bez powiadomienia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki, pod numerami telefonów, (52)-398-43-80, (52)-398-63-04 lub mailowo: odpady@zuk-czersk.pl, administracja@zuk-czersk.pl

 

Oferta dzierżawy pojemników na odpady zbierane selektywnie (tworzywa sztuczne, szkło oraz papier) - Zobacz ofertę