Ogłoszenie

      

        Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku informuje, że w badaniach jakości wody w wodociągu w Rytlu zaopatrującego w wodę miejscowości Rytel, Gutowiec, Bielawy, Kłodnia, Krzyż, Kurkowo, Kwieki, Młynki, Nieżurawa, Rytel Nadleśnictwo, Sienica, Stodółki i Zapora stwierdzono podwyższoną zawartość manganu. Parametr ten nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast ujemnie wpływać na smak i zapach wody.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

 

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294). Planowany termin zakończenia prac: 30 listopada 2023 r.

 

Informujemy również, że ostatnie wyniki badania wody (z dnia 22.09.2023 r.) nie wykazały przekroczenia stężenia manganu.