Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku zatrudni osobę na stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

 

1. Do zakresu obowiązków będzie należało m.in.:

  • wykonywanie powierzonym pojazdem przewozu odpadów, materiałów i innych rzeczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi umowami, harmonogramami i adekwatnie do przeznaczenia pojazdu,
  • koordynacja pracy przydzielonego zespołu ładowaczy odpadów,
  • nadzór nad prawidłowym odbiorem odpadów ze wszystkich nieruchomości objętych zakresem w poszczególnych dniach świadczenia usługi.

 

2. Wymagania:

  • prawo jazdy kat. B,C,
  • świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy (kurs na przewóz rzeczy),
  • dobra organizacja pracy,
  • umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin dziennie.

 

4. Wymagane dokumenty:

  • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  • klauzula dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczona w dokumentach aplikacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji (zgodnie  z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

Wymagane dokumenty prosimy składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk (sekretariat) w terminie do dnia 29 września 2023 r. do godz. 14.00.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania oraz kontaktowania się z wybranymi kandydatami.