Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku zatrudni osobę na stanowisko: ładowacz nieczystości stałych

 

1. Do zakresu obowiązków będzie należało m.in.:

 • wystawianie i przemieszczanie pojemników do gromadzenia odpadów stałych bezpośrednio z terenów posesji mieszkańców lub z wyznaczonych miejsc obsługiwanych do śmieciarki, a po opróżnieniu pojemnika podstawienie go w miejsce pobrania,
 • załadunek zawartości pojemników na śmieciarkę,
 • udział w czynnościach związanych z opróżnieniem śmieciarki w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych z uwzględnieniem obowiązujących regulaminów w tych miejscach,
 • konserwacja pojemników na odpady obejmująca ich okresowe mycie, drobne naprawy oraz oklejanie odpowiednimi naklejkami informacyjnymi etc.,
 • rygorystyczne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż, w szczególności zachowanie szczególnej ostrożności przy załadunku odpadów na śmieciarkę,
 • pozostawanie w dyspozycji spółki po zakończeniu pracy w przypadku zaistnienia awarii lub konieczności nagłych zastępstw,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z pracą w spółce.

 

2. Wymagania:

 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin dziennie.

    Wysokość wynagrodzenia-minimalne wynagrodzenie.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • klauzula dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczona w dokumentach aplikacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wymagane dokumenty prosimy składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk (sekretariat) w terminie do dnia 26 września 2023 r. do godz. 14.00.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Ładowcz nieczystości stałych - oferta pracy