AktualnościJakość wody z wodociągu Łąg

15.12.2020
       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Łąg zaopatrującego miejscowości: Łąg, Łąg Kolonia, Złe Mięso, Wądoły, Stare Prusy, Nowe Prusy, Zawada, Gotelp, Leśnictwo Juńcza, Stara Juńcza, Kamionka, Lipki Dolne, Lipki Górne, Pustki, Kęsza, Przyjaźnia, Szałamaje, Nowa Juńcza, stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba bakterii w 22ºC.         Uwaga: wodę przeznaczoną do spożycia i przyg...


Chlorowanie ujęcia wody - SUW Łąg

04.12.2020
           Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku informuje, że w dniach od 7.12.2020r. – 11.12.2020r. nastąpi profilaktyczne chlorowanie ujęcia wody na SUW Łąg. Wodę przeznaczoną do spożycia należy uprzednio przegotować. Ilości podawanego do sieci podchlorynu sodu będą minimalne i nie będą one zagrażać zdrowiu i życiu konsumentów. Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych, niepowodujących zagrożeń natury zdro...


Przerwa w dostawie wody - Łąg, Szałamaje, Łąg Kolonia, Stare Prusy

04.12.2020
  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku zawiadamia o konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w miejscowości Łąg ul. Dworcowa w dniu: 7 grudnia 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 11:00 spowoduje to przerwę w dostawie wody w m. Łąg ul. Dworcowa od nr 19 – 30; Szałamaje; Łąg Kolonia od nr 49 – 89; Stare Prusy od nr  1 - 3. W związku z tym mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia wody jak również przerwy w dostawie wody. Po ustaniu prac mogą w...


Przerwa w dostawie wody - Łubna, Malachin, Kamionka

04.12.2020
  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku zawiadamia o konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w m. Łubna droga na Malachin w dniu: 8 grudnia 2020 r. (wtorek) w godzinach od 9:00 do 14:00 spowoduję to przerwę w dostawie wody w m. Łubna od nr 11 – 63; ul. Akacjowa 7,11,11A w Malachinie; Pod Łubnę od nr 5 – 10; Kamionka od nr 4 – 15. W związku z tym mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia wody jak również przerwy w dostawie wody. Po ustaniu prac mogą w...