Nadużycia

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku informuje o możliwości sygnalizowania wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

 

Podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłosić:

 • wysyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres: biuro@zuk-czersk.pl,
 • telefonicznie pod numerem: (52) 398 43 80,
 • za pomocą faxu pod numerem (52) 395 42 22,
 • listownie na adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, ul. Kilińskiego 15; 89-650 Czersk,
 • za pośrednictwem skrzynki umieszczonej na parterze budynku w ogólnodostępnym dla pracowników miejscu nieobjętym monitoringiem.

 

Zgłaszając nieprawidłowość należy wskazać jej rodzaj, np.:

 • podejrzenie wyłudzenia środków,
 • sfałszowane dokumenty,
 • nielegalne porozumienia,
 • podejrzenie konfliktu interesu,
 • korupcja,
 • naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych,
 • inny.

 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (w miarę możliwości).

W terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania informacji, sygnalista otrzyma wiadomość zwrotną na zgłoszoną nieprawidłowość (w miarę możliwości).